ניהול המסירה – מהקמה להפעלה


ייעוץ, תכנון וניהול המעבר בין הקמת הפרויקט להפעלתו.

חברת COR עוסקת בתכנון, ייעוץ וניהול הליך המעבר, משלב ההקמה לשלב ההפעלה, תוך מתן פתרונות חדשניים מבוססי טכנולוגיה, על פי מתודולוגיה שפותחה על ידי החברה.

ניהול המעבר מהקמה להפעלה יקצר את זמן המסירה ויחסוך בעלויות לחברות הבנייה ולגוף המזמין.

לחברה ניסיון ייחודי בייעוץ וליווי תהליכי מסירה מורכבים במגה פרוייקטים (מרכזית המפרץ, קריית הכבאות וההצלה, המכלל הלאומית לשוטרים) לצד פרוייקטים אחרים (בתי ספר, מבני משרדים).

שירותי החברה כוללים פעולות מגוונות רבות כגון:

  • הדרכות
  • איסוף נתונים ובניית ספר מתקן
  • עריכת סקרי שטח וניהול הליך תיעוד הפרויקט עד לקבלת תוכניות As made
  • עריכת סקר מבנה ומערכות
  • ניהול ומעקב אחר תיקון ליקויים במבנה
  • כתיבת מפרטי ונספחי הפעלה, אחזקה והדרכה
  • כתיבת נהלים
  • הכנת וניהול מכרזים לשלבים הראשונים של הפרויקט
  • תכנון שלב הביניים ומתן פתרונות זמניים על להפעלת חברות ניהול
  • בקרה על גופים מבצעים בשירותי התפעול והאחזקה השונים.

צוות החברה כולל מומחים מתחומי התשתיות, תפעול והאחזקה המספק ליווי מלא למעבר אופטימלי מההקמה להפעלה של פרויקט, במינימום זמן ומינימום עלויות.

על צוות החברה נמנים היועצים המובילים בתחום התפעול והאחזקה שפעלו בפרויקטים המורכבים ביותר שנעשו עד כה במדינת ישראל, לרבות: הקמת מרכז ההדרכה של משטרת ישראל, הקמת מרכזי ההספקה האחודים לצה"ל, הפעלת מרכזית המפרץ, הפעלת בתי ספר בתל אביב ובראשון, הכניסה לעיר בירושלים, נתיבים מהירים של חברת נתיבי איילון, והקמת קריית ההדרכה שבנגב (עיר הבה"דים).