שירותי החברה כוללים הכנת תוכנית אב לאשפה למגזר הציבורי, ניהול וכתיבת מכרזי פינוי אשפה, תכנון חדרי אשפה ודרכי פינוי פסולת בתוך ואל מחוץ למבנה.

התכנון כולל בחינת חלופות שונות לפינוי אשפה, המלצה למיקום וגודל חדרי האשפה והדחסנית. בתכנון ניתן דגש לרדיוס סיבוב משאית הפינוי, גובה החדר, ומרכיבים רבים נוספים במערכת.  בתוך המבנה ניתן דגש לפתרונות חדרי האשפה הקומתיים, מערך האוורור ומניעת מטרדי ריח כגון מערך ניקוי ותפעול שוט האשפה.

היעוץ כולל תהליך הכנת  נספחי אשפה לבנייני משרדים, מגורים, מסחר ותעשייה.

חשוב להדגיש בתכנון נכון של מערך האשפה ניתן להביא לחסכון בעלויות התפעול ואחזקת המערכות לאורך שנים.