כך תיראה הכניסה לעיר בעוד 5 שנים

רובע הכניסה לעיר ירושלים – פרויקט של כ-1,500,000 מ”ר

COR עושים פרוגרמה תפעולית לכלל הפרויקט